Kwaliteit Icon

Kwaliteit

Wij zorgen ervoor dat kwaliteit tastbaar wordt voor uw medewerkers.

Voor veel medewerkers blijft kwaliteit een abstract begrip. Hoe kunt u dat veranderen? Bijvoorbeeld door het opzetten en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001- of HKZ-norm. Hiermee geeft u uw medewerkers handvatten om hun werk nog beter uit te voeren.

Kwaliteit betekent ook advies en ondersteuning voor uw medewerkers als u zich wilt certificeren (HKZ en ISO 9001). Uw medewerkers worden begeleid tijdens de in- en externe audits. En ook in de fase daarna, als er verbeterprocessen doorgevoerd moeten worden.

Uw organisatie heeft een duidelijke strategie nodig.

Een ander abstract begrip is de missie en visie van uw organisatie. Medewerkers vinden het soms moeilijk deze goed te vertalen naar de klanten. En dat is toch wat u wilt; medewerkers die uw missie en visie begrijpen én uitdragen.

Onze kwaliteitsconsulenten bieden ondersteuning om de missie en/of visie van uw organisatie te definiëren. Op basis van een (of meerdere) strategische sessies wordt samen met u de strategie benoemd. Vervolgens kunt u deze strategie vertalen naar een jaarplan voor uw organisatie. Daarna start het proces van monitoren en eventueel bijstellen van de organisatiedoelstellingen.